• نمايش صفحه شماره 1
 • >> تهیه مطالب از خانم مهندس الهام یوسف زاده

  فسیل یا سنگواره چیست؟

  معنای لغوی فسیل عبارتست از چیزی که از حفاری بدست آمده باشد . اما امروزه برای آن معنای دیگری متصورند و آن را مدرک و دلیلی شناخته شده از حیات گذشته می دانند ؛ به عبارت دیگر فسیلها ، اجساد و بقایا و آثار موجوداتی می باشند که پس از مرگ در بین رسوبات دفن شده و همراه با آنها تحت تاثیر پدیده سنگ شدگی ( دیاژنز ) قرار گرفته اند . بنابراین فسیلها انواع باقیمانده جانوری و گیاهی نظیر جسم حیوانات و استخوانهای مربوط به آنها ، تنه گیاهان قدیمی و ساختمان شان ، کرمهای نرم ، ستاره های دریایی و غیره ( از نقطه نظر تشریحی ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظیر فضولات ، مدفوعات ، تخم ها ( آثار طبیعی ) و اثر لانه ها ، آشیانه ها ، رد پاها ( آثار مصنوعی ) را شامل می شود و تمامی اینها بطور مستقیم توسط موجودات که در گذشته می زیسته اند ، بوجود آمده اند . بدین ترتیب برای آنکه یک شی فسیل به حساب آید ، بایستی بقایا و یا آثار فعالیت زیستی موجودات گذشته باشد . بطور کلی فسیلها به دو گروه تقسیم می نمایند :

  1- فسیلهای اندامی

   2- فسیلهای اثری 

   منظور از فسیلهای اندامی بقایای حقیقی موجودات زنده می باشند که در حالات بسیار مساعد شکل آنها با شکل موجود زنده اصلی اولیه کاملا تطبیق می کند و تغییر زیادی در آن صورت نگرفته است . اما فسیلهای اثری علائم غیر مستقیم حیات هستند که توسط موجودات بر جای گذاشته شده اند . جای پاهای دایناسور ، اثر نقب زدن کرمها ، اثرات ناشی ازخزیدن تریلوبیت ها و سایر شواهد فرایندهای حیات همچون فضولات و مدفوعات که بصورت فسیل در آمده اند همگی جزء فسیلهای اثری محسوب می گردند .

  انواع معروفتر فسیل ها در ادامه جهت آشنایی ابتدایی علاقمندان آمده است:

  اثر فسیل ها

   اثرهای فسیل ،شامل هر نوع اثر یا علامت محفوظ مانده از فعالیتی (مثل: تغذیه، خراشیدن، حفاری، قدم زدن یا استراحت) می باشند. بسیاری از جانوران، گیاهان، تک سلولها و باکتری ها، رد و اثر خود را به صورت فسیل بجا گذاشته اند.

  اینها می توانند به حالت لوله، خطوط، خراشیدگی  یا سایر ویژگی ها باشند. آنها نشان دهنده  مشخصات گوناگونی مثل انواع تقارن یا شباهت با آثار ایجاد شده از موجودات امروزی باشند که نشان دهنده ایجاد آنها توسط موجود زنده است.در برخی موارد، مثل رد پاهای دایناسور یا نقب هایی که توسط انواع خاصی از موجودات بوجود آمده اند، در این حالت امکان تشخیص اینکه چه گروه از جانداران این آثار را ساخته اند ،مشکل است.

  1 2

  رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید