• نمايش صفحه شماره 2
 • بی مهرگان

  بی مهرگان حیواناتی چند سلولی بدون ستون فقراتند این گروه بزرگ حدود 95% گونه های موجودات زنده از جمله ارگانیسم های شناخته شده ای مانند حشرات، خرچنگ، صدف و کرم خاکی و همینطور تریلوبیت ها (Trilobites)، براکئوپودا (brachiopods)و کرینوئیدها (crinoids ) را بر می گیرد.

  پروتیستا

  اصطلاح Protist  به هر یوکاریوئی اشاره دارد که گیاه، جانور یا قارچ نمی باشد. اکثر پروتیستاها، تک یاخته یا تک سلولی هستند، در حالیکه بعضی دیگر چند سلولی یاحتی چند هسته ای هستند (چند هسته در یک سلول) .برخی بصورت منفرد و بعضی ها بصورت کلونی زندگی می کنند. این گروه تنوع زیادی از نظر اندازه ها ،اشکال، چرخه های زندگی، زیستگاهها، و نحوه تغذیه و تولید مثل را نشان می دهد. پروتیستا ها، ثبت فسیل طولانی و گاه گوناگونی دارند که به پرکامبرین بر می گردد.

    گیاهان

  گیاهان یک از فراوانترین و متنوع ترین موجودات زنده کره زمین با بیش از 250000گونه شناخته شده ، می باشند. گیاهان دارای سلولهایی هستند که انر‍ژی نورانی را به غذا تبدیل می کنند. گیاهان در اردوویسین ظاهر شدند اما ظهور بی شک انها در سیلورین پایانی بوده است.

   مهره داران

  مهره داران(Vertebrate)  شامل ماهی ها، پرندگان، پستانداران و غیره می باشند و گروه بسیار متنوعی از جانوران را تشکیل می دهند. آنها دارای اندازه و اشکال متفاوتی هستند ک از 8 میلی متر در ماهی تا دایناسور Argentionosauus به طول 42 متر متغیر است. آنها در همه نوع زیستگاهی ، از دریای عمیق گرفته تا هوا، از منطقه استوایی گرفته تا قطب شمال زندگی می کنند. برخی از آنها فقط پوست دارند، ولی برخی دیگر مو، پر، فلس، یا سایر پوششها را دارا هستند. مهره داران، طنابدارانی دارای ستون مهره ها هستند، و ثبت فسیل آنها به کامبرین بر می گردد.

  پستانداران

  پستانداران ، بسیار شبیه به خزندگان و دیگر وابستگان خود هستند. آنها در تمام ویژگی های معین مثل جمجمه، آرواره و دندان ها مشترک هستند.

  تمام پستانداران خونگرم هستند، و دارای مو می باشند، و از طریق غدد پستان شیر تولید می کنند، که به همین دلیل به این نام، نامگذاری شده اند. انسان ها از پستانداران هستند، وبسیاری از جانوران نیز در این رده قرار دارند ، مثل جانوران اهلی و دام ها و حیوانات دست آموز خانگی که در زندگی ما سهیم هستند. بسیاری از ابتدایی ترین پستانداران خیلی کوچک بودند، و فقط دندان ها و مقاومترین بخشهای اسکلت پستانداران به صورت فسیل ثبت شده اند. اولین پستانداران در اواخر تریاس دیده شده است.

  دوزیستان

  دوزیستان (Amphibians) بخشی از چرخه زندگی خود را در آب و بخشی را در خشکی می گذارنند، و از اینرو نام آنها یعنی دوزیست، از کلمه یونانی  (Amphibios)گرفته شده است و به معنای زندگی دوتایی است. مرحله لارو همیشه در آب گذرانده می شود، و در اکثر موارد دگردیسی لارو به بالغ برای زندگی در خشکی شکل می گیرد. قورباغه ها، وزغ هاو سمندرها از دوزیستان متداول امروزی هستند. روابط تحولی دوزیستان کاملاً مشخص نشده است بخشی از آن بدین علت است که فاصله زیادی بین ثبت فسیل وابستگان منقرض شده و دوزیستان امروزی وجود دارد.

  خزندگان

  خزندگان آشنا مثل کروکودیل ها، مارمولک های کوچک ،لاک پشت ها، و دایناسورها همگی مهره داران تخم گذار هستند. همانطوریکه پرندگان و پستانداران هستند. تمام مهره داران تخم گذار دارای رویان هستند که در کیسه داخل پوسته نیمه تراوا رشد می کنندو از رویان و جنین در حال رشد حفاظت می کنند. مهره داران تخم گذار براساس تفاوت ها به 3 گروه تقسیم شده اند، آناپسیدا Anapsida) ) بدون حفره ،مثل لاک پشت ها ، سیناپسیدا (Synapsida)که حفره بالایی را از دست داده، همانند پستانداران و خانواده آنها، و دیاپسیدا (Diapsida) با دو حفره، همانند دایناسورها، پرندگان و مارمولک های کوچک . ثبت فسیل خزندگان به اواسط دوره کربونیفر بر می گردد.

  ماهی ها

  ماهی ها شامل تمام مهره دارانی هستند که چهارپا نیستند. اکثر ماهی ها بدن دراز و کشیده ای دارند و باله هایی متفاوتی دارند و برخی بدنشان پوشیده از فلس یا پوسته های استخوانی است. اکثر آنها بوسیله آبشش نفس می کشند و بجز Agnathanها بقیه آرواره دارند. همه آنها اسکلت هایی دارند که از استخوان تشکیل شده است بجز کوسه ها و خانواده آنها که اسکلتشان از غضروف است. ماهی ها از کامبرین دیده شده اند، و شکل های مختلفی از آنها در سراسر دوره فانروزئیک زیست کرده اند.

  1 2

  رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید