• نمايش صفحه شماره 2
 • طبقه بندی کانیها

  1- کانیهای سیلیکاته

  2- کانیهای غیر سیلیکاته

  کانیهای سیلیکاته

  1- تکتو سیلیکاتها :   SiO2                 

  2- فیلو سیلیکاتها :Si4O10             

  3- اینوسیلیکاتها :SiO3                   

  4- سورو سیلیکاتها :Si2O7            

  5- نزو سیلیکاتها :SiO4                  

  6- سیکلو سیلیکاتها : Si6O18

  کانیهای غیر سیلیکاته

  1- عناصر آزادAu,Ag,Pt,C,As,… :

  2- اکسیدها : O

  3- هیدروکسیدها : OH

  4- سولفیدها و سولفوسالتها : S

  5- کربناتها : CO3

  6- هالیدها : F, Cl ,B ,I

  7- سولفاتها : SO4

  8- کروماتها، تنگستاتها و مولیبداتها : CrO4,WO4,MoO4

  9- بوراتها : BO3

  10- نیتراتها : NO3

  11- فسفاتها، ارسناتها و واناداتها :PO4,AsO4,VO4

  رده بندی تجاری مواد معدنی

     1- عناصر

     2- کانی

     3- بلور

     4- سنگ

  1-عناصر

  اکثر مواد معدنی به خاطر وجود عنصر یا عناصر خاصی که همراه دارند مورد بهره برداری قرار می گیرند.

  این مواد پایه و اساس صنایع را تشکیل می دهند.

  1- عناصر فلزی Fe ,Ti ,Cr ,Mn ,…                                            

  2- عناصر سبک Al ,Li ,Be ,Mg                                                   

  3- عناصر بنیادی                                          Cu ,Zn ,Pb ,Sb ,Ni

  4- عناصر جزئی                         W ,Mo ,Sn ,Co ,Hg ,Bi ,Zr ,Cs

  5- عناصر گرانبها Au ,Ag ,Pt ,Os ,Ir                                         

  6- عناصر رادیو اکتیو                                                U ,Ra ,Th 

  7- عناصر کمیاب                           La, Ce, Nd, Eu, Sm, Pr , Gd

  2-کانیها

  بعضی از کانیها به دلیل خواص فیزیکوشیمیایی ویژه ای که دارند در صنایع مختلف به مصرف می رسند:

  1- دیرگدازها: گرافیت، کرومیت، بوکسیت، منیزیت، کوارتز، آندالوزیت، زیرکون، اسپینل، فورستریت، کیانیت، سیلیمانیت

  2- عایق های حرارتی: آزبست، ورمیکولیت

  3- کمک ذوب: فلوریت، آلبیت، بوراکس، کربنات سدیم، کریولیت، کوارتز، نفلین، کلسیت،دولومیت، نیترات سدیم و پتاسیم

  4- کودهای شیمیایی: آپاتیت، نیتراتها، نمکهای سدیم و پتاسیم، گلوکونیت،ژیپس، گوگرد، کلسیت، بوراکس، سولفات منیزیم و پتاسیم

  5- پرکننده: کائولن، تالک، میکاهاف باریت،فلدسپاتها، آزبست، پیروفیلیت، کلسیت، گچ، ورمیکولیت، کوارتز

  6- سرامیک: کائولن، کربنات سدیم، فلوریت، کانیهای رسی، فلدسپات پتاسیک و سدیک، کوارتز، بوراکس

  7- تصفیه، بی رنگ و جذب کننده:مونتموریونیت، زئولیت، کائولن

  8- مصارف شیمیایی: نمکها، گوگرد، پیریت، آرسنو پیریت، زرنیخ، فلوریت، باریت،ویتریت، سلستیت، استرونسیانیت، کلسیت، آراگونیت، کرومیت، منیزیت، انیدریت، بریل، روتیل، زیرکون، پیرولوسیت

  9- مواد رنگی:گوتیت، هماتیت، گرافیت، لیمونیت، مگنتیت، روتیل

  10- کانیهای قیمتی: فیروزه، عقیق، ژادئیت(یشم)، اپال،یاقوت، توپاز، زمرد، لاجورد، انواع کوارتز، اسپدومن

   

  1 2 3

  رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید