معرفی موزه

موزه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موزه ای تخصصی است که به طور خاص نمونه هایی از سنگ ،کانی، سنگواره (فسیل) و اشیاء معدنکاری قدیمی بدست آمده از نقاط مختلف داخل و خارج کشور را در خود جای داده است.

در این موزه حدود 400 نمونه سنگ و 2000 نمونه کانی و بیش از 1200 نمونه سنگواره

و 65 نمونه ابزار معدنکاری قدیمی مکشوفه از معادن ایران و اشیای باستان شناسی نگهداری می شود.

قسمت های مختلف موزه شامل:

1- بخش وسایل معدنکاری قدیمی و اشیاء باستان شناسی

2- سنگها

3- کانیها

4-  کانی های قیمتی و نیمه قیمتی  

5- سنگواره ها

6-سنگواره مهره داران

7-سالن نمایش فیلمهای زمین شناسی و علوم وابسته

بخش های ویژه شامل بخش شهاب سنگها،  آثار استخوانی  و سنگواره ردپا و تخم دایناسور.

مساحت موزه 345 متر مربع است و زمان تاسیس آن همزمان با تاسیس سازمان زمین شناسی کشور در سال 1338 می باشد.

در سال 1387 موزه مورد بازسازی کامل قرار گرفته است.

           

 

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 خدمات
 تاریخچه

رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید