نحوه دسترسی

موزه علوم زمین بخشی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوراست که در ضلع غربی میدان آزادی و دربلوارمعراج جنب سازمان نقشه برداری قرار دارد.

مسیرهای دسترسی

موزه در نزدیکی ترمینال اتوبوسرانی  غرب و بی آرتی میدان آزادی واقع شده است.خط 4 متروی تهران نیز از این محل می گذرد که در میدان آزادی ایستگاه دارد. همچنین چندین بزرگراه نیز در محدوده قرارگرفته است که دسترسی به این محل را تسهیل می کند. لازم به ذکراست این منطقه  خارج از محدوده طرح ترافیک است.

 


رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید