بازدیدکنندگان

بخش عمده بازدیدکنندگان موزه را دانشجویان (مشخصا دانشجویان رشته های مرتبط با زمین شناسی و علوم تجربی) و پژوهشگران علاقمند به علوم زمین تشکیل می دهند. البته موزه از اقشار و سنین مختلف بازدیدکننده دارد. دانش آموزان و مدرسین مدارس نیزبخش قابل توجهی از بازدیدکنندگان را به خود اختصاص می دهند.

موزه در سال 90 و 91 بیش از 10000 بازدیدکننده داشته است که البته لازم به توجه است که جذابیت ها و پتانسیل های آن در بازشناسی و کشف ظرفیت های ژئوتوریسم، دانش زمین شناسی، ملموس کردن و فهم بهتر مطالب کتب درسی دانش آموزان و ... فراتر از اینهاست.

  بازدید

موزه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 15 بازبوده و به عموم بازدیدکنندگان خدمت رسانی می کند. برای بازدید و ورود به موزه بازدیدکنندگان می بایست ابتدا وارد محوطه سازمان زمین شناسی شوند. موزه درساختمان شماره یک به نام بنیانگذار سازمان زمین شناسی و موزه زمین شناسی، مهندس نصرالله خادم قراردارد.

بازدیدکنندگان لازم است جهت بازدید بلیط را از محل موزه علوم زمین تهیه نمایند که بهای بلیط به ازای هر نفر تا پایان سال 1392 مبلغ 20000 ریال درنظرگرفته شده است.

موزه علوم زمین تهران برای کلیه مقاطع تحصیلی ، ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان و همچنین دانشگاهها بازدید عمومی برگزار می کند. این نوع بازدیدهای گروهی نیاز به هماهنگی با سازمان زمین شناسی، دفترموزه و صدور مجوز های لازم را دارد.

عکس برداری درموزه بدون استفاده از فلاش آزاد است.

رزرو بازدید، هم ازطریق اینترنت و هم ازطریق تلفن امکان پذیر است.


رازداري | سلب مسئوليتحق طبع و نشر  برای احراز اصالت اعتبار کلیک کنید